زمین فوتبال مفتح

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران نبش میدان مفتح، مقابل ترمینال اتوبوسرانی

امروز از 8 صبح تا 22 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
8صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
8صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
cldk tmjfhg ltjp
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
2 سال پیشزمین فوتبال مفتحزمین فوتبال مفتح  به سیتی گرام پیوست ...