رستوران خانه کوچک (مرکزی)

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران خیابان فاطمی غربی، خیابان سیندخت شمالی
شماره تماس : 021-6690400

امروز از 10 صبح تا 22 شب باز   هستیم .
ساعات کاری
10صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
vsjmvhk ohki ;m]; (lv;cd)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
4 سال پیشرستوران خانه کوچک (مرکزی)رستوران خانه کوچک (مرکزی)  به سیتی گرام پیوست ...