ابتدا نقطه آغاز را انتخاب و سپس روی راهبری کلیک کنید.
نقطه آغاز :
مقصد :رستوران جو گریل فود (شعبه زعفرانیه)