دکان برگر (پاسداران) | Dukkan Burger

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران خیابان پاسداران، بین گلستان 4 و 5 ، پلاک 411
شماره تماس : 021-2255873

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
10صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
n;hk fv'v (\/hsnhvhk) | Dukkan Burger
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
3 سال و 10 ماه پیشدکان برگر (پاسداران) | Dukkan Burgerدکان برگر (پاسداران) | Dukkan Burger  به سیتی گرام پیوست ...