پاساژ پایتخت (مجتمع کامپیوتر پایتخت)

0رای (مجموع : 0)
تهران-
تهران بلوار میرداماد

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
9صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
\/hsh/ \/hdjoj (l[jlu ;hl\/dmjv \/hdjoj)
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 6 ماه پیشپاساژ پایتخت (مجتمع کامپیوتر پایتخت)پاساژ پایتخت (مجتمع کامپیوتر پایتخت)  به سیتی گرام پیوست ...