پاساژ کویتی ها

0رای (مجموع : 0)
یزد-يزد
یزد میدان شهید بهشتی، نزدیک شهید فتوحی

امروز تا 22 شب باز   بودیمالان بسته ایم .
ساعات کاری
9صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
9صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
\/hsh/ ;mdjd ih
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
...
1 سال و 6 ماه پیشپاساژ کویتی هاپاساژ کویتی ها  به سیتی گرام پیوست ...