پردیس سینمایی تک صفاییه

0رای (مجموع : 0)
یزد-يزد
یزد یزد ، صفاییه بلوار جانباز ( اطلسی ) ، بلوار شهید قندی
شماره تماس : 035-6227883

امروز تعطیل هستیم .
ساعات کاری
10صبح- 22شب
ساعت:
شنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
یکشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
دوشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
سه شنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
چهارشنبه
10صبح- 22شب
ساعت:
پنج شنبه
تعطیل
-
ساعت:
جمعه
توضیحات کسب و کار
بدون توضیح
با اشتباه تایپی :
\/vnds sdklhdd j; wthddi
اشتراک گذاری این صفحه در :
   
1 ماه پیشناهید نوازشی

ناهید نوازشی اکنون رخدادهای پردیس سینمایی تک صفاییه را دنبال می کند .

...
8 ماه و 26 روز پیشپردیس سینمایی تک صفاییهپردیس سینمایی تک صفاییه  به سیتی گرام پیوست ...