چرا از سیتی گرام استفاده کنیم ؟

ردیفعنوانتوضیحات
1ایجاد صفحه اختصاصیبه هر کسب و کار صفحه ای اختصاصی تولید و اختصاص داده میشود .
2نمایش در دسته بندیکسب و کار ها براساس دسته بندی مربوطه در شهر و استان خود نمایش داده میشوند .
3نمایش در بخش جدیدترین هاکسب و کارهای جدید در بخش جدیدترین ها نمایش داده میشود .
4امکان ویرایش کسب و کارکلیه اطلاعات کسب و کار توسط نماینده فنی کسب وکار قابل ویرایش است .
5امکان درج توضیحات کسب و کار
6بخش آپلود عکس کسب و کار
7بخش نظر دهی روی صفحه اختصاصیکاربران سایت میتوانند روی کسب و کار موجود نظر بدهند .
8بخش روزهای فعالیت هفتگیدر صفحه اختصاصی شما بخشی برای قرار دادن روزهای فعالیت در هفته و زمان بسته بودن قرار دارد .
9امکان لایک کردن صفحه
10امکان دنبال کردن صفحهکاربران میتوانند با دنبال کردن صفحه شما جدیدترین های صفحه تان را در بخش رخداد ها مشاهده کنند
11بخش ارسال پیامکاربران میتوانند به صاحب کسب و کار پیام ارسال کنند .
12شمارش بازدید ها
13پنل مدیریت کسب و کار
14امکان افزودن رخداد پیش رومدیر کسب و کار میتواند رویدادی : مثل تخفیف ، افتتاح ، تغییر آدرس و... در صفحه درج کند .
15امکان دریافت پیامک اطلاع دهندهدر صفحه اختصاصی شما بخشی برای قرار دادن روزهای فعالیت در هفته و زمان بسته بودن قرار دارد .
16سیستم افزودن محل به نقشهجدیدتمامی کسب و کارها روی نقشه گوگل بارگذاری میشوند.
17سیستم راهبری فوق پیشرفتهجدیدهدایت کاربران روی نقشه برای رسیدن به محل کسب و کار
18سیستم فروش کالابه زودیایجاد فروشگاه کامل در صفحه کسب و کار